Opmaak:
Zevenmijls, Utrecht, zevenmijls.nl

Contactgegevens:
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, www.knmg.nl

Fotografie:
David Lok, davidlok.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding [KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde, KNMG, 2021].

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit: De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), goedgekeurd door het Federatiebestuur op 18 november 2021.

COLOFON 
KNMG voorop voor dokter en zorg

Opmaak:
Zevenmijls, Utrecht, zevenmijls.nl

Contactgegevens:
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, www.knmg.nl

Fotografie:
David Lok, davidlok.nl

Overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van de volledige bronvermelding [KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde, KNMG, 2021].

Voorop voor dokter en zorg. Artsenfederatie KNMG werkt aan de kwaliteit van onze gezondheidszorg en optimale beroepsuitoefening van ruim 65.000 artsen en studenten geneeskunde. Om te zorgen dat artsen er kunnen zijn voor iedereen die zorg nodig heeft.

Van de KNMG maken deel uit: De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).

KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), goedgekeurd door het Federatiebestuur op 18 november 2021.

COLOFON 
KNMG voorop voor dokter en zorg