KNMG-standpunt

Vastgesteld door het Federatiebestuur van de KNMG op 18 november 2021

Beslissingen rond
het levenseinde

Beslissingen rond het levenseinde

KNMG Standpunt

KNMG-standpunt

Vastgesteld door het Federatiebestuur van de KNMG op 18 november 2021

Beslissingen rond
het levenseinde

Beslissingen rond het levenseinde

KNMG Standpunt